Про причини наших невдач

1389269776_evro-maydan-3
  *****  

Чи можуть бути лідери країни кращими за народ?

“Не питай, що Америка зробила для тебе. Подумай, що ти зробив для Америки!” Цей вислiв президента США Джона Кеннедi нинi полюбляють цитувати в Українi i полiтики, i громадськi дiячi, i пересічні громадяни.

Утiм далi цитування справа наразi не йде: вiд полiтикiв на виборах, вiд чиновникiв у канцелярiях, вiд бiзнесменiв i олiгархiв ми вимагаємо пiдвищення пенсiй та зарплат, належногосоцiального забезпечення, якiсної освiти та медицини. Миобурюємось, коли цього вкотре нам дають, та проклинаємо продажних полiтикiв, чиновникiв-клептоманiв i злодiйкувату олiгархiчну владу.

Чому українцям так не щастить iз владою? Чому нашi сусiди по колишньому соцiалiстичному табору зумiли вибудувати розвиненi європейськi демократiї, стали членами ЄС та НАТО, а Україна опинилася у статусi найбiднiшої країни в Європi? Чи можна навчити українцiв стати вiдповiдальними за своє майбутнє? Про це – у розмовi з полiтологами Володимиром Сугурняком, Олексiєм Найдою та Олегом Антонiвим.

– Отже, яка основна причина  того, що влада країни в нас завжди має якісь серйозні дефекти?

В. Сугурняк: – Один iз найпопулярнiших висловiв про вiдносини народу i влади належить французькому дипломатові Жозефу де Местра: “Кожен народ має такий уряд, на який заслуговує”. Себто влада така, якою ми дозволяємо їй бути.

– І які, у такому разі, наші найбільші вади, через які ми не маємо хорошої влади?

О. Найда: – Основною вадою українцiв є так званий патерналiзм, коли суспiльство не готове брати на себе вiдповiдальнiсть за своє майбутнє, а хоче перекласти її на обраного “батька”. У критичнi моменти ми можемо об’єднуватися для активних дiй, але не готовi йти до кiнця. Обрали “батька” й заспокоїлися – мовляв, йому краще знати, як керувати для нашого добра. А “батько” цим користується і тягне причепом за собою у владу казнокрадiв, корупцiонерiв та явних кримiнальникiв. А нам вкотре залишається тільки нарiкати.

О. Антонiв: – За даними соцдослiджень, протягом 1992 – 2012 рокiв до 70 вiдсоткiв респондентiв вважали, що декiлька сильних керiвникiв можуть зробити для країни більше, нiж усi закони й дискусiї. I за останнi чотири роки цей iндикатор не змiнився. – Які ж причини цього?

В. Сугурняк: – Пам’ятайте, що комунiстичний режим погубив мiльйони найактивніших українцiв – це був добре розрахований удар з Москви. І наслідки ми досі пожинаємо.

О. Найда: — Ще однiєю причиною низького рiвня свiдомостi є наша сповільненість, низька адаптація до змін, що відбуваються у світі. Наприклад, активно iнтернетом у нас користується заледве третина суспiльства, а в Європi – вiд 90 відсотків i бiльше. Тим часом інтернет нинi – основа модернiзацiйних змiн: створючи “суспiльство знання”, вiн не дає вкоренитися корупцiйним режимам, чиїм основним ворогом є iнформацiя та свобода самовираження громадян.

Ще один фактор – самоiзоляцiя українцiв. За кордон у нас не виїжджає понад три чвертi населення! Нарештi, обсяги книговидавництва – найнижчi в Європi, на рiк видається одна книжка на людину тоді як порiг 2,5 книжки на особу вважається у свiтi критичним для iнтелектуального розвитку суспiльства.

О. Антонiв: –  Основна маса наших людей — слухняна, терпляча та безвiдмовна. І ті, хто потрапляє у владу, відразу починають цим користуватися.

– Але чому iншим країнам Центральної Європи вдалося швидко змiнити радянську ментальнiсть, а Україна вже 25 рокiв ходить по колу?

В. Сугурняк: — Справдi, на початку 90-х, наприклад, поляки приїжджали до нас за телевiзорами, пральками та мiксерами, а ми до них – за парасольками та косметикою. Тепер вони – четверта економiка Європи, а ми можемо похвалитися лише високими позицiями наших олiгархiв у європейському списку журналу “Форбс”.

О. Найда: – Як сказала свого часу Маргарет Тетчер, “змiнити свiдомiсть здатна тiльки економiка”. Там одночасно вiдбулися системнi революцiйнi змiни в напрямку максимальної демократизацiї державного, полiтично-економiчного та суспiльного устроїв, котрi, врештi i привели до зламу тоталiтарної системи влади в цих країнах. Вiдтак почали зростати економiка та добробут. І люди стали змінюватися на очах.

– То ми запiзнилися назавжди чи все ще можна змiнитися?

О. Антонiв: – Згадується старий анекдот про зачароване коло: “Замiж не беруть, бо прищi, а прищi, бо замiж не беруть”. На превеликий жаль, схожа ситуацiя з бiльшою частиною нашого суспiльства. Політики нiчого не роблять, щоб змiнити суспiльну свiдомiсть, а нам не вистачає мiзкiв, щоб обирати вiдповiдальних полiтикiв.

В. Сугурняк: — Грецький мудрець Солон був першим, хто збагнув, що демократiя — це насамперед вiдповiдальнiсть усiх громадян за стан справ у державi. Тому вiн видав закон, згiдно з яким того, хто пiд час протистояння у країнi не стане зi зброєю в руках на боцi однiєї зі сторiн, буде позбавлено громадянських прав. Тому кожен із нас, щоб змiнити власну свiдомiсть, повинен жити як активний громадянин, якому не байдуже. Усе починається з кожного iз нас.

О. Найда: – Якщо ж ми рухатимемось нинiшнiм “еволюцiйним” шляхом, то хибне коло “совкова ментальнiсть – бiднiсть — неосвiченiсть” може проiснувати ще не один десяток рокiв.

Юрiй ГРИЦИК

 

Залишити коментар

Кометарі